Autor: adminmt

W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból

Mieszkam w katolickim kraju, otaczają mnie ludzie, który zostali ochrzczeni. Czy żyją oni po katolicku? I czy mnie to w ogóle obchodzi? Niezbyt? A powinno. Przypomina mi o tym św. Paweł w dzisiejszym czytaniu z Listu do Rzymian: „W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od […]

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków

Biskupi nie mają dziś dobrej prasy. Coraz więcej katolików, nawet tych wykształconych teologicznie, zaczyna ich postrzegać w czysto ziemskim wymiarze i pozwalać sobie na napastliwą krytykę, jakby byli oni jedynie przywódcami organizacji społecznej. Krytycy nie rozumieją, że Następcy Apostołów stanowią trzon Kościoła, bez którego nie będzie ani prezbiterów, ani Sakramentów św. Pogarda dla biskupów oznacza […]

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi

Jak niewiele potrzeba, aby zostać zbawionym, a zarazem – jak wiele. Tę dwoistość wyrażają dzisiejsze czytania. „Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że […]

Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości

Blade poranki i zaszroniona ziemia sygnalizują, że zbliża się ta pora roku, kiedy najtrudniej mi znaleźć siły do życia. Jakby dla otuchy Kościół daje mi dziś Słowo, które przynosi nadzieję. „Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” – zapowiada św. Paweł w Liście do Rzymian. „Stworzenie bowiem […]